Pytania POPON do BON w sprawie poprawności sporządzania formularza INF-O-PP – dzień udzielenia pomocy publicznej – rozbieżności interpretacyjne dotyczące wypełniania pkt 6 sekcji E formularza – 231_17

Pytania POPON do BON w sprawie poprawności sporządzania formularza INF-O-PP – dzień udzielenia pomocy publicznej – rozbieżności interpretacyjne dotyczące wypełniania pkt 6 sekcji E formularza – 231_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w załączeniu przekazuje pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 października 2017 r. (znale POPON/231/2017), do załatwienia zgodnie z właściwością.Facebook
LinkedIn
Skip to content