Pytanie do BON w sprawie sankcji za niewystawienie informacji o kwocie i obniżenia wpłaty na PFRON – 176_16

Pytanie do BON w sprawie sankcji za niewystawienie informacji o kwocie i obniżenia wpłaty na PFRON – 176_16

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 14 grudnia 2016 r. (znak: POPON/176/2016) w sprawie stanowisk Biura zawartych w pismach z dnia 24 czerwca 2016 r. (znak: BON-l.52316.13.2016.PM) oraz z dnia 7 listopada 2016 r. (znak: BON-I.52315.114.20163.LK) odnośnie konsekwencji niewystawienia lub nieterminowego wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), uprzejmie wyjaśnia, że nie są one sprzeczne, lecz uzupełniają się.Facebook
LinkedIn
Skip to content