Pytanie POPON do BON – kod 02-P na orzeczeniu po wyroku TK, zaliczanie do osób niepełnosprawnych w okresie przejściowym – 091.18

Pytanie POPON do BON – kod 02-P na orzeczeniu po wyroku TK, zaliczanie do osób niepełnosprawnych w okresie przejściowym – 091.18

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadąjąc na pismo z dnia 9 lipca 2018 r., znale POPON/91/2018 informuje, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 19/17 orzekł, że § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 11 O oraz z 2017 r., poz. 1541) jest niezgodny z art. 4 7 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Facebook
LinkedIn
Skip to content