Pytanie POPON do BON w sprawie możliwości sfinansowanie ze środków ZFRON z puli ogólnej wymiany pieca centralnego ogrzewania w kotłowni zakładowej na piec gazowy bezobsługowy z par.2.ust.1.pkt 1 lit c rozp zfron – 213_17

Pytanie POPON do BON w sprawie możliwości sfinansowanie ze środków ZFRON z puli ogólnej wymiany pieca centralnego ogrzewania w kotłowni zakładowej na piec gazowy bezobsługowy z par.2.ust.1.pkt 1 lit c rozp zfron – 213_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak POPON/213/2017 wyjaśnia, że zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 2046 z późn. zm.) środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywiduaine programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.Facebook
LinkedIn
Skip to content