Pytanie POPON do BON w sprawie przekazywania przez były zakład pracy chronionej PIT 4 na ZFRON po zakończeniu 5 letniego okresu (wynagrodzenia za grudzień wypłacone w styczniu) 266_17

Pytanie POPON do BON w sprawie przekazywania przez były zakład pracy chronionej PIT 4 na ZFRON po zakończeniu 5 letniego okresu (wynagrodzenia za grudzień wypłacone w styczniu) 266_17

Odpowiadając na pisma z dnia 21 listopada (znak: POPON/226/2017) w sprawie przekazywania na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy i z dnia 20 grudnia 2017 r. (znak: POPON/273/2017) w sprawie warunków otrzymania pomocy w formie subsydiów płacowych, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, że:Facebook
LinkedIn
Skip to content