Pytanie POPON do BON – wystawianie faktur przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedającego a prawo do ulgi we płatach na PFRON – 097.18

Pytanie POPON do BON – wystawianie faktur przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedającego a prawo do ulgi we płatach na PFRON – 097.18

Odpowiadając na pismo z dnia 1 sierpnia 2018 r. ( data wpływu: 3 sierpnia, znak: POPON/97/2018) w sprawie wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku stosowania między kontrahentami mechanizmu określonego w art. I 06d ustawy z dnia 11 marca 2004 r.Skip to content