Pytanie POPON do BON – zasady wystawiania ulg we wpłatach na PFRON

Pytanie POPON do BON – zasady wystawiania ulg we wpłatach na PFRON

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 7 listopada 2018 r. (POPON/108/2018), informuje, że:
Ad 1. Należy postąpić zgodnie z art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) – dalej jako u.r.o.n. Jak zatem powinien szczegółowo postąpić sprzedający, uprawniony do wystawiania informacji INF-U w przypadku złożenia przez nabywcę odwołania oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat w sytuacji, gdy termin wystawienia informacji upływa ostatniego dnia danego miesiąca a korespondencja z oświadczeniem wpływa do sprzedawcy: do 15. dnia tego miesiąca, po 15. dniu tego miesiąca, lub w następnym miesiącu?Skip to content