Pytanie POPON z dnia 9.08.2017 r. do BON w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych- osiągnięcie wieku emerytalnego a ustalone prawo do emerytury – 211_17

Pytanie POPON z dnia 9.08.2017 r. do BON w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych- osiągnięcie wieku emerytalnego a ustalone prawo do emerytury – 211_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak: POPON/211/2017, przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy piśmie z dnia 1 września br., znak: DRP.WR.411.2017.MSy wyjaśnia, że zgodnie z art. 26a ust 1a1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.Facebook
LinkedIn
Skip to content