PZN: Placówki PZN laureatami konkursu regionalnego LODOŁAMACZE 2021

PZN: Placówki PZN laureatami konkursu regionalnego LODOŁAMACZE 2021

Dwie jednostki Polskiego Związku Niewidomych z Olsztyna − Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego oraz Zakład Aktywności Zawodowej zostali laureatami regionalnego etapu Konkursu Lodołamacze 2021. Wręczenie wyróżnień miało miejsce 10 września br. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Organizator, Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, wyłoniła laureatów regionalnego etapu konkursu w 9 kategoriach, wśród nich były placówki PZN. W Gdańsku nagrody za wrażliwość społeczną otrzymały placówki i firmy z Pomorza, Kujaw, Podlasia, Warmii i Mazur.

W kategorii Zakład Pracy Chronionej − III miejsce (brązowy medal) przyznano Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym PZN  w Olsztynie. W kategorii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa − III miejsce (brązowy medal) przyznano Zakładowi Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie.

Kampania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami propaguje ideę likwidacji barier na rynku pracy. Jej istotą jest przełamywanie stereotypów związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, a także integracja i stworzenie możliwości tej grupie na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Konkurs składa się z dwóch etapów, regionalnego, gdzie wyłaniani są laureaci w poszczególnych rejonach kraju i centralnego, w którym wybiera się finalistów Lodołamaczy 2021. Gala finałowa odbędzie się 7 października 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Na zdjęciu od lewej strony: Sandra Chorąży, specjalista ds. kadr i BHP w NZOZ OMR PZN w Olsztynie, Urszula Kalinowska, kierownik Wydziału Organizacji i Kadr Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Janusz Surmacz, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON, Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Elżbieta Skaskiewicz , dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, Elżbieta Jabłko, dyrektor NZOZ OMR PZN w Olsztynie, Mariusz Gruźlewski, kierownik PZN Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie, Bogumiła Pająk, główna księgowa w Zakładzie Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie.

 

źródło: https://pzn.org.pl/