Rada Dostępności w nowym składzie. Jan Zając członkiem Rady Dostępności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Follow

Rada Dostępności w nowym składzie. Jan Zając członkiem Rady Dostępności

Rada Dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej obradowała po raz pierwszy w nowym składzie 15 stycznia 2020 r. i po raz pierwszy w nowym ministerstwie. W jej skład wchodzi 49 ekspertów reprezentujących różne środowiska oraz organy władzy publicznej.

 – Formalnie wszyscy członkowie Rady Dostępności są powołani na nowo, gdyż podstawą ich powołania jest już ustawa o dostępności – wyjaśnia Zbigniew Przybysz z biura prasowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Miło nam poinformować, że do Rady Dostępności został powołany także Kamil Kowalski, dyrektor Integracja LAB.

Przedstawiamy pełny skład Rady Dostępności:

Przedstawiciele organów administracji rządowej

 • Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Andrzej Klarkowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, szef Centrum Analiz Strategicznych
 • Jacek Zadrożny – Ministerstwo Cyfryzacji, główny specjalista ds. dostępności cyfrowej
 • Joanna Wilewska – Ministerstwo Edukacji Narodowej, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
 • Adrian Mazur – Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor Departamentu Strategii Transportu
 • Łukasz Ciołko – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów
 • Andrzej Kurkiewicz – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju
 • Tomasz Salomon – Ministerstwo Rozwoju, dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej
 • Paweł Wdówik – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Minister
 • Małgorzata Paprota – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Joanna Żukowska-Easton – Ministerstwo Sportu, dyrektor Biura Ministra
 • Urszula Kulisiewicz – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektor Generalna
 • Agnieszka Kister – Ministerstwo Zdrowia, dyrektor Departamentu e-Zdrowia

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prezes Zarządu
 • Anna Woźniak-Szymańska – Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych, prezes Zarządu
 • Bartosz Stępień – Spółdzielnia Socjalna FADO, prezes Zarządu
 • Przemysław Żydok – Fundacja Aktywizacja, prezes Zarządu
 • Anna Żórawska – Fundacja Kultrury bez Barier, prezes Zarządu
 • Piotr Todys – Fundacja TUS, prezes Zarządu
 • Artur Marcinkowski – Fundacja Widzialni, przewodniczący Rady Fundacji
 • Kamil Kowalski – Fundacja Integracja, dyrektor Działu Usług Eksperckich, dyrektor Integracja LAB
 • Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych, prezes Zarządu.

Przedstawiciele organizacji senioralnych

 • Marzena Rudnicka – Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej, prezes Zarządu
 • Elżbieta Ostrowska – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przewodnicząca Zarządu

Przedstawiciele PFRON

 • Krzysztof Michałkiewicz – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prezes Zarządu

Przedstawiciele innych urzędów centralnych

 • Tomasz Hupało – Urząd Komunikacji Elektronicznej, główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego
 • Magdalena Olejarz – Urząd Zamówień Publicznych, dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
 • Ignacy Góra – Urząd Transportu Kolejowego, prezes
 • Monika Piłat – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • Dominika Rogalińska – Główny Urząd Statystyczny, dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska

Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej

Michał Konwicki – Krajowa Izba Gospodarcza, doradca w gabinecie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej
Przedstawiciele Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych
Marek Kalbarczyk – Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych

 • Joanna Bartnicka – Politechnika Śląska
 • Marek Wysocki – Politechnika Gdańska
 • Krystyna Solarek – Politechnika Warszawska
 • Przedstawiciele samorządów zawodowych
 • Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Ewa Kuryłowicz – Krajowa Rada Izby Architektów RP
 • Marzena Pieńkosz-Sapieha – Rada Działalności Pożytku Publicznego, prezes Banku Żywności w Lublinie
 • Justyna Ochędzan – Rada Działalności Pożytku Publicznego, prezeska i dyrektorka Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, Związek Organizacji Pozarządowych
 • Iwona Hejducka – Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego

 • Grażyna Gaj – Rada Dialogu Społecznego, Forum Związków Zawodowych
 • Dominika Bettman – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezes
 • Jan Zając – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, prezes Zarządu

Eksperci

 • Adrian Furman – niezależny ekspert
 • Bogumił Kanik – niezależny ekspert
 • Aleksander Waszkielewicz – niezależny ekspert
 • Łukasz Salwarowski – niezależny ekspert

Przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 • Grzegorz Szczuka – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zadania Rady Dostępności
Głównymi zadaniami Rady Dostępności jest opiniowanie i doradztwo przy tworzeniu aktów prawnych, rekomendacja zmian w prawie pod kątem dostępności, podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępności, a przede wszystkim dbałość i kontrolowanie działania ustawy o dostępności.

 

Autor:  Beata Dązbłaż, fot. Bartek Kosiński / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło: http://www.niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content