Rada Legislacyjna widzi wady w projekcie ustawy o równości w przestrzeni publicznej

Rada Legislacyjna widzi wady w projekcie ustawy o równości w przestrzeni publicznej

Projekt rządowej ustawy o dostępności nie gwarantuje, że obowiązek jej zapewniania będzie spoczywał na spółkach handlowych pozostających pod dominującą kontrolą Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – uważają eksperci Rady Legislacyjnej.

 

Rada Legislacyjna przy premierze zwraca uwagę, iż tytuł projektu ustawy o dostępności nie realizuje wymogu adekwatności. To znaczy ustawa powinna – według Rady – nazywać się „ustawa o dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych”.

 

Celem projektowanej ustawy jest przyspieszenie procesu dostępności, dzięki której osoby z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi będą mogły korzystać z przestrzeni publicznej, środków transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Opiniowany projekt ustawy tworzy katalog podmiotów zobowiązanych wraz z określeniem ich obowiązków. Zdaniem Rady projekt nie jest skorelowany z innym projektem, który jest w Sejmie zakładającym wysokie kary finansowe za zwlekanie z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Najważniejsze regulacje

Projekt przewiduje:

  • powołanie nowych instytucji: Rady Dostępności i koordynatorów do spraw dostępności
  • nakłada na podmioty publiczne obowiązku cyklicznego (co 4 lata) przygotowywania raportów „o stanie dostępności w zakresie swojej działalności”
  • ustanowienia systemu akredytacji i certyfikacji
  • postępowania skargowego o zapewnienie dostępności
  • nakłada na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązek „zapewnienia koordynacji dostępności”.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Źródło: prawo.plFacebook
LinkedIn
Skip to content