Radio ESKA Łódź: Konkurs “Pracodawcy wrażliwi społecznie Lodołamacze”. Wypowiada się Krzysztof Kosiński, POPON