Radio ESKA Łódź: Konkurs „Pracodawcy wrażliwi społecznie Lodołamacze”. Wypowiada się Krzysztof Kosiński, POPON