Radio Katowice o Giełdzie Pracy zorganizowanej przez POPON w Katowicach