Radio Katowice: Przełamują lody, zatrudniają są wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych