Radio Łódź: Regionalni Lodołamacze nagrodzeni

Radio Łódź: Regionalni Lodołamacze nagrodzeni

Ponad czterysta firm i instytucji ubiegało się w tym roku o statuetkę Lodołamacza 2019. Dziś w regionalnej edycji konkursu, nagrody i wyróżnienia trafiły do tych, którzy w szczególny sposób dbają o łamanie barier i tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Każdego roku rośnie liczba kategorii, w których nagradzani są pracodawcy, instytucje, a także osoby zaangażowane w budowanie społecznej wrażliwości – mówi rzecznik Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Anna Węgrzynowicz. – Jeżeli chodzi o „Zatrudnienie chronione”, „Otwarty rynek pracy”, „Instytucja”, to członkowie kapituły patrzą tu na liczbę zatrudnionych osób oraz działania jakie dany pracodawca wykonuje w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o kategorię „Przyjazna przestrzeń” to tutaj usuwamy bariery architektoniczne, ale nie tylko, także wszystkie bariery, które są przeszkodami dla osób z niepełnosprawnością – podkreśla Węgrzynowicz.

Laureaci zapewniają, że warto jest tworzyć przyjazną przestrzeń, dbać o zdrowie pracowników i zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. – Dużo osób, które są niepełnosprawne i gdzieś indziej nie mogły znaleźć pracy, u nas znalazły sobie pracę i daliśmy im szansę. Po prostu, bo każdy na to zasługuje, oni są tacy jak wszyscy inni. – Jestem osobą niepełnosprawną, działam dużo wolontarystycznie na rzecz osób niepełnosprawnych, a poza tym jestem doktorantką na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. – Oferujemy naszym pracownikom równoważny czas pracy, czyli mogą wybrać czy wolą np. pracować rano czy po południu, czy w poniedziałki czy może w weekendy – mówią laureaci.

Konkurs Lodołamacze organizowany jest po raz czternasty. We wrześniu na Zamku Królewskim w Warszawie, odbędzie się ogólnopolska Gala Lodołamacze 2019.

Autor: Dorota Matyjasik / Anna Barańska-Bekrycht
Źródło: https://www.radiolodz.pl