Radio Maryja: KONIECZNOŚĆ ZMIAN PRZEPISÓW WS. ZATRUDNIANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Radio Maryja: KONIECZNOŚĆ ZMIAN PRZEPISÓW WS. ZATRUDNIANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne wiedziały o wszystkich zmianach, które zamierzamy wprowadzić w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych – powiedział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wziął udział w II Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Sejmie.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że choć niepełnosprawni mają takie same prawa jak inni obywatele, to ułatwienie im korzystania z nich stanowi problem.

Dodał, że należy się przyjrzeć m.in. systemowi pomocy niesamodzielnym osobom i zwrócił uwagę, że PFRON zwiększył środki na aktywizację tych osób.

– Ważną rzeczą jest oczywiście rehabilitacja zawodowa, podejmujemy szereg różnych działań. W ubiegłym roku i w tym obecnym zwiększyliśmy w sposób wyraźny środki przeznaczane na zadania zlecone, o 34 mln w roku ubiegłym, w tym o 57 mln. Podejmujemy różnego rodzaju działania, aby nie tylko zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ale miejsca pracy, które tworzymy, dbamy o to, aby były jak najlepsze i jak najbardziej stabilne. Te różne działania spowodowały, że w tej chwili możemy się pochwalić, że wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1,2 proc. w stosunku do roku 2015 –

W kongresie wziął także udział prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robert Kwiatkowski, który podkreślił, że prawo jest nieprzyjazne dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Dodał, że obecny czas może przynieść przełomowe zmiany w tym zakresie. Na kongresie przyjęto także uchwałę w sprawie kierunku zmian w systemie rehabilitacji zawodowej. Zakłada ona m.in. uproszczenie systemu i likwidację biurokracji.

Źródło: radiomaryja.pl