Radio Maryja: Materiał z pierwszego spotkania on-line: Rozwój technologii, a rynek pracy osób niepełnosprawnościami

Radio Maryja: Materiał z pierwszego spotkania on-line: Rozwój technologii, a rynek pracy osób niepełnosprawnościami

W Polsce wciąż niewielu pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. O problemach z jakimi borykają się niepełnosprawni przy znalezieniu pracy będą dyskutować eksperci podczas spotkań online w ramach projektu „Zatrudniam, bo warto, pracuję bo warto”.

W Polsce od wielu lat obserwowana jest niska aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy wciąż zbyt rzadko decydują się na zatrudnianie niepełnosprawnych.

– Kiedy mówimy, że w Polsce wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi ok. 28 proc., może trochę powyżej, to nadal nie jest to 50 czy 60 proc., jak w niektórych krajach europejskich, na które z zazdrością patrzymy mówiąc o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami – zwraca uwagę Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzisiaj dzięki nowym technologiom, łatwiej podjąć pracę osobom z niepełnosprawnością – mówi Maja Lipiak, prezes Fundacji Leżę i Pracuję.

– Dzisiaj praca zdalna na nikim nie robi wrażenia, ale jeszcze parę lat temu przeciętna osoba z niepełnosprawnością – nieaktywna zawodowo, która nigdy wcześniej nie pracowała, nie miała co szukać pracy na pracuj.pl czy na każdym innym portalu. Tam pracę mogła znaleźć tylko dla analityka finansowego, kogoś na wysoko wykwalifikowane stanowiska lub np. dla telemarketera, a to jest praca której jednak większość ludzi nie chce wykonywać –  podkreśla prezes Fundacji Leżę i Pracuję.

Dlatego należy wspierać osoby niepełnosprawne, aby chciały być aktywne zawodowo. Służyć ma temu kampania „Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto”, zainaugurowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Akcja polega na cyklu spotkań online, które mają na celu pokazywać, że warto wykorzystać potencjał drzemiący w osobach niepełnosprawnych i po prostu je zatrudnić – mówi wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Kosiński.

– Temu służy kampania, żeby połączyć rynek pracownika, rynek pracodawcy, byśmy wspólnie mogli doprowadzić do tego, by w tych wskaźnikach nie tylko mówić, że jesteśmy w środku stawki, ale być w awangardzie i dać się porównywać do krajów, które w tych innych systemach orzeczniczych nas wyprzedzają, jeżeli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych – wskazuje.

Jednak, by to mogło nastąpić potrzebne są pewne zmiany.

– Zmiany chociażby w aspekcie nowych technologii, które to umożliwiają. Zmiany w zakresie finansowania, bo na pewno też chodzi o atrakcyjność pracy i płacy dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany w zakresie dostępności tych miejsc pracy – podkreśla Przemysław Herman.

Patronat medialny nad kampanią „Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto” – objęła TV Trwam i Radio Maryja.

 

źródło: https://www.radiomaryja.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content