Radio Merkury Poznań o apelu POPON: broń swego miejsca pracy – wyślij protest!