Radio Merkury Poznań. Wiceprezes POPON Monika Tykarska o najlepiej zatrudniających osoby niepełnosprawne w Wielkopolsce i Lubuskim