Radio PIK: Niepełnosprawnym ciągle trudno znaleźć pracę. Giełda ofert w Bydgoszczy

Radio PIK: Niepełnosprawnym ciągle trudno znaleźć pracę. Giełda ofert w Bydgoszczy

Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami odbywała się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zainteresowanie było bardzo duże, ale na efekty trzeba będzie trochę poczekać.

Czego z kolei obawiają się niepełnosprawni przy szukaniu pracy? – Cały czas jeszcze boją się tzw. pułapki świadczeniowej, pułapki rentowej – że jeżeli podejmą zatrudnienie i będą miały dochody z tytułu pracy, to utracą różnego rodzaju wsparcie – czy to rentę, czy jakieś zasiłki – dodaje Słonecka-Kuich.

Magdalena Owczarek przyjechała na giełdę wraz z grupą niepełnosprawnych. – Najciężej znaleźć pracę osobom na wózkach, zwłaszcza tym uzależnionym od pomocy innych, które nie są w pełni mobilne – mówiła.

Organizatorami Giełdy Pracy były: Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON we współpracy z Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON.

 

źródło: https://www.radiopik.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content