Radio PIN. Komentarz Jana Zająca, Prezesa Zarządu POPON o wczorajszych zmianach