Radio RAM: Barbara Pokorny Przewodnicząca Rady Krajowej POPON o Konkursie Lodołamacze 2023