Radio Szczecin: „GRAFA – pierwsza firma pani Kasi” – reportaż Małgorzaty Furgi

Radio Szczecin: „GRAFA – pierwsza firma pani Kasi” – reportaż Małgorzaty Furgi

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych realizuje ogólnopolski projekt „Włączanie wyłączonych”. Działanie to ma wspomóc osoby niepełnosprawne w aktywnym powrocie na rynek pracy oraz zachęcenie ich do założenia własnych firm. Jedną z uczestniczek projektu jest mieszkanka Szczecina, pani Katarzyna Wielgosz. Dzięki otrzymanemu wsparciu założyła firmę graficzną, ale również jako osoba z wadą słuchu, mogła zakupić sprzęt ułatwiający jej komunikowanie się z potencjalnymi klientami. Testowane w projekcie rozwiązania mają szansę na wprowadzenie ich do systemu wsparcia przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych. Zapraszamy państwa do wysłuchania reportażu Małgorzaty Furgi zatytułowanego „GRAFA – pierwsza firma pani Kasi”. Premiera dzisiaj po 21-ej.

źródło: https://radioszczecin.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content