Radio Warszawa o zmianach planowanych przez rząd. Komentarz POPON