Raport NIK: niepełnosprawność jedną z przyczyn udzielania wsparcia z pomocy społecznej

Raport NIK: niepełnosprawność jedną z przyczyn udzielania wsparcia z pomocy społecznej

Niepełnosprawność jest jedną z najczęstszych przyczyn udzielania wsparcia z pomocy społecznej – wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o organizacji i warunkach pracy pracowników socjalnych w gminach, przeprowadzony we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy (PIP).

PIP przebadała 24 ośrodki pomocy społecznej, w których zatrudnionych było 468 pracowników socjalnych. Oprócz tego w ogólnopolskim badaniu ankietowym NIK wzięło udział 4206 osób, to jest jedna czwarta zatrudnionych przez ośrodki pomocy społecznej (OPS). Wnioski nie są optymistyczne.

64,4 proc. pracowników socjalnych ankietowanych przez NIK nie spotyka się z uznaniem swojej pracy. Jest ich także za mało – 16 z 24 skontrolowanych OPS nie spełniało wymogu ustawy o pomocy społecznej zatrudnienia jednego pracownika socjalnego na 50 rodzin/osób samotnie gospodarujących objętych pomocą socjalną.

System pomocy społecznej nieskuteczny
Cały system pomocy społecznej nie może być uznany za skuteczny. W skontrolowanych ośrodkach od 30 do 88 proc. osób korzystało długotrwale (powyżej 3 lat) z pomocy społecznej. Nawet jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat spadła liczba korzystających ze wsparcia OPS, to powodem nie jest usamodzielnienie się w wyniku pracy socjalnej, ale poprawa sytuacji finansowej np. z powodu pobierania 500 plus na dziecko. Powodem też było uzyskanie prawa do renty lub emerytury, osiągnięcie pełnoletniości lub wyjazd za granicę.

 

Czytaj całość
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: http://www.niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content