Razem z Tobą: Nagrody w konkursie Lodołamacze 2022 rozdane

Razem z Tobą: Nagrody w konkursie Lodołamacze 2022 rozdane

„Lodołamacze” to inicjatywa, której ideą jest „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przede wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, głównie na rynku pracy. 6 października poznaliśmy laureatów XVII edycji konkursu. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Po raz kolejny nagradzamy wrażliwych społecznie pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają o osoby z niepełnosprawnościami. Tym samym pokazują , że możliwe jest ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Wszyscy niezależnie od stopnia swojej sprawności możemy pracować, podróżować i spędzać wolny czas – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas gali finałowej konkursu.

Sekretarz stanu przypomniała, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za program Dostępność Plus. To pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

– Niepełnosprawność nie jest nigdy wyborem, ale jest okolicznością z którą przychodzi mierzyć się wielu z nas – niejednokrotnie – niespodziewanie. Dlatego tak ważne są działania na rzecz tego, aby otaczająca nas przestrzeń była pozbawiona barier – dodała wiceminister.

Konkurs „Lodołamacze” przez wszystkie lata pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a jego statuetka  symbolem otwartości, i zaangażowania w problemy osób z niepełnosprawnościami.

Tytułem „Lodołamacza” wyróżniani są pracodawcy otwarci na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnoprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy.

– Cieszą wszystkie inicjatywy, które zmierzają do zapewnienia kompleksowej dostępności przestrzeni publicznej. Konkurs Lodołamacze jest ważnym przykładem działalności budującej kulturę otwartości, zrozumienia, empatii i wzajemnego szacunku – zaznaczyła wiceminister.

Laureaci zostali nagrodzeni w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa,
  • Otwarty Rynek Pracy,
  • Instytucja,
  • Przyjazna Przestrzeń,
  • Zdrowa Firma,
  • Dziennikarz bez Barier.

Nagrody zostały przyznane także w kategoriach specjalnych – Superlodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

źródło: http://razemztoba.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content