Razem z Tobą: Warmińsko-Mazurskie Lodołamacze 2022 nagrodzone

Razem z Tobą: Warmińsko-Mazurskie Lodołamacze 2022 nagrodzone

W Bydgoszczy rozstrzygnięty został regionalny etap tegorocznej edycji Lodołamaczy. Poznajmy laureatów z regionu warmińsko-mazurskiego.

I miejsce w Kategorii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa otrzymał
Zakład Aktywności Zawodowej z Giżycka;

I miejsce w Kategorii Zdrowa Firma otrzymał Michelin;

III miejsce w Kategorii Zakład Pracy Chronionej otrzymała Warmińska sp. z o. o. z Lidzbarka Warmińskiego;

III miejsce w Kategorii Instytucja otrzymało PSONI Koło w Nidzicy.

Pełną listę laureatów kujawsko-pomorskiej, pomorskiej, warmińsko-mazurskiej, zachodniopomorskiej Regionalnej Gali Konkursu Lodołamacze 2022 znaleźć można TUTAJ

Przypomnijmy, Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od 17 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości, i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.

źródło: http://razemztoba.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content