Regionalna gala Konkursu Lodołamacze w Poznaniu

Regionalna gala Konkursu Lodołamacze w Poznaniu

TVP Poznań, TVP Łódź, Telewizja WTK, Telewizja Asta-Net z Piły, GłosTV, Telewizja TOYA, Radio Łódź – na żywo oraz regionalne radia i gazety w Poznaniu i Łodzi w dniu wczorajszym odnotowały zakończenie dwóch ostatnich gal regionalnych.
Uroczystość w Poznaniu odbyła się w Pałacu Działyńskich. Wśród przybyłych gości byli między innymi Posłowie na Sejm RP: Krystyna ŁybackaBożena SzydłowskaWitold CzarneckiZbigniew DolataRafał GrupińskiArkady FidlerJan Filip LibickiMichał StuligroszTadeusz TomaszewskiJacek TomczakMarek Zieliński, Wiceprezydent Miasta Poznania Jerzy Stępień, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Mieczysław Ferenc, Burmistrz miasta Cybinka Roman Siemiński. Ze strony Organizatora Konkursu Fundacji Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest POPON obecna była Prezes FAZON Monika Tykarska.

Podczas uroczystości zachwycił swoim występem AFFABRE CONCINUI – Zespół wokalny śpiewający a cappella. Zespół koncertuje w największych ośrodkach kulturalnych kraju, a także poza jego granicami. Dużą część repertuaru Affabre Concinui stanowią przeboje rozrywkowe XX wieku. Świetnie zaaranżowane, wiernie oddają klimat oryginalnych wykonań z lat 50., 60., 70. i entuzjastycznie przyjmowane są przez publiczność podczas koncertów Zespołu.

Jak powiedział Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Oddziału Wielkopolskiego „Dzisiejsza uroczystość świadczy o tym, że wrażliwość społeczna to już pewien standard. To nie jest margines naszej rzeczywistości, to jest jej część. (…) W Wielkopolsce możemy spojrzeć na Lodołamacze jako na pracę organiczną, nakierowaną na lata, ale przynoszącą efekty.

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce i statuetkę Lodołamacza 2011 otrzymuje Spółdzielnia Inwalidów Prespo ze Słubic
  Uzasadnienie: Spółdzielnia Prespo zatrudnia aż 96% pracowników niepełnosprawnych. Wśród 104 osób pracuje tu 100 niepełnosprawnych. Wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych motywuje firmę do tworzenia warunków pracy na poziomie europejskim. Nowoczesny park maszynowy, najnowocześniejsza technologia oraz praca w klimatyzowanych halach pozwala zminimalizować niepełnosprawności i ułomności. Warto zaznaczyć, że całą rada nadzorcza, prezes zarządu, pełnomocnicy oraz kierownicy i brygadziści są osobami niepełnosprawnymi. Spółdzielnia wyróżnia się szczególną promocją zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Działa na rzecz pozytywnego wizerunku tych osób oraz zmniejszania ich ograniczeń zawodowych. Zakład podnosi kwalifikacje pracowników, dostosował stanowiska pracy, zlikwidował wszelkie bariery architektoniczne, tak aby infrastruktura stała się przyjazna dla potrzeb zatrudnionych Niepełnosprawnych. Pracownicy mogą liczyć na kursy, szkolenia i studia podyplomowe oraz dowóz do pracy oraz przede wszystkim rehabilitację na wysokim poziomie. Spółdzielnia wyróżnia się działalnością charytatywną na rzecz m.in. potrzebujących dzieci, Towarzystwa Muzycznego, Kameralnego Chóru, miejscowego przedszkola.
 • II miejsce i srebrny medal: Postęp Sp. z o. o. z Pniew
 • III miejsce i brązowy medal: PPHU MAX-POL ZPCHR z Rozdrażewa

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i statuetkę Lodołamacza 2011 otrzymuje Balian PPHU Sebastian Górniak
  Uzasadnienie: Wśród 19 osób pracowników, wszyscy to pracownicy niepełnosprawni. 18 z nich ma znaczny stopień niepełnosprawności. Mimo to firma działa na otwartym rynku pracy. Niezwykle ważna dla firmy jest aktywizacja zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Działania firmy, oprócz biznesowych, skierowane są na usprawnienie życia zatrudnionym niepełnosprawnym. Firma pomaga poprzez doradztwo, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Firma jest fundatorem utworzonej w 2001 r. Fundacji Balian Sport. Fundacja ta głównie poprzez działania sportowe rozbudza aktywność osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Niepełnosprawni w ramach fundacji uprawiają rugby na wózkach, nurkują, skaczą ze spadochronu. Atmosfera stworzona przez właścicieli sprzyja zarówno rehabilitacji zdrowotnej jak i sympatycznej pracy.
 • II miejsce i brązowy medal: Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o. o.
 • III miejsce i srebrny medal: Asta-Net Małdziński, Ryczek S.j.

Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca

 • I miejsce i statuetkę Lodołamacza 2011 otrzymuje Urząd Miasta Kalisza
  Uzasadnienie: Urząd zatrudnia przeszło 7% osób niepełnosprawnych. stanowiska pracy są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W urzędzie są windy, podjazdy. Do pracy przychodzi na stażach przyjmowanych jest także wiele osób z niepełnosprawności. Urząd otrzymał budynek, który przekazał na Rzecz działań miejscowego WTZ-u. Dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone jest na szkolenia oraz doradztwo zawodowe osób Niepełnosprawnych. Pracownicy niepełnosprawni mogą liczyć na urlopy rehabilitacyjne, czy zwolnienia z pracy na konieczne badania. Szczególnie wyróżnia się urząd doskonałą współpracą z organizacjami pozarządowymi, szczególnie tymi skierowanymi na pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych. Organizacje mogą liczyć na pomoc i wsparcie urzędu, a niepełnosprawni zatrudnieni w tej instytucji na dobrą i odpowiednią do stopnia niepełnosprawności oraz ograniczeń pracę zawodową.
 • II miejsce i srebrny medal: Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO
 • III miejsce i brązowy medal: nie został przyznany

Ponadto Kapituła przyznała tytuł honorowy.

Lodołamacz Specjalny 2011

 • Maria Tomaszewska – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
  Pani Maria Tomaszewska, psycholog, jest dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach od 2002 roku. Całe swoje zawodowe życie (od 1979 roku) związała z Ośrodkiem, poświęciła pracy z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi postępując zawsze według motta zaczerpniętego z Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi”. Wszystkich osiągnięć P. Marii Tomaszewskiej nie sposób wymienić, ponad wszystko Pani Maria to człowiek, całkowicie poświęcony pracy z dzieckiem, jest nie tylko dyrektorem, ale przede wszystkim wspaniałym opiekunem, przyjacielem i wychowawcą.

Super Lodołamacz 2011

 • Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON”
  Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON” jest instytucją działającą zgodnie z ustawą o „Pożytku publicznym”. Działa dla dobra szerokiej grupy osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niesłyszących: dorosłych i dzieci. Jest organizacją non-profit, apolityczną, nie nastawioną na zysk. Towarzystwo powstało z potrzeb środowiska osób niesłyszących. Założycielami były osoby niesłyszące, które same chciały podjąć walkę o swoje prawa, dobro społeczne, pokonać wieloletnie bariery. Obecnie Stowarzyszenie swą pomocą obejmuje całą Wielkopolskę i okolice. Udziela kompleksowej pomocy osobom potrzebującym. Dysponuje fachową kadrą specjalistów: tłumaczem biegłym – przysięgłym języka migowego, terapeutą – logopedą, pedagogiem, psychologiem klinicznym o II stopniu specjalizacji, asystentem pracy osoby niepełnosprawnej, informatykiem.


Facebook
LinkedIn
Skip to content