002_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

002_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019