004_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

004_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019