005_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

005_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019