007_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

007_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019