011_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

011_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019