012_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

012_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019