014_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

014_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019