016_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

016_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019