025_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

025_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019