Resort pracy nie chce mniejszych składek na PFRON

Resort pracy nie chce mniejszych składek na PFRON

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że należy zrezygnować z nowelizacji zaproponowanej w obecnym kształcie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) dotyczącej mniejszych składek na PFRON odprowadzanych przez niewielkie firmy.

MPiT chce znowelizować m.in. art. 21 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zgodnie z nową propozycją zmniejszałaby się składka odprowadzana na PFRON przez pracodawców zatrudniających od 25 do 27,99 pracowników. Wysokość obowiązkowych wpłat wzrastałaby w miarę zwiększenia zatrudnienia.

Z tym założeniami nie zgadza się resort pracy, który w ramach uzgodnień międzyresortowych twierdzi, że proponowane zmiany zawierają błędy formalne, są legislacyjnie niepoprawne oraz merytorycznie nieuzasadnione. Według MRPiPS nowelizacja w proponowanej formie spowoduje ubytek budżetu PFRON nieadekwatny do zakładanego celu oraz nie zapewni rekompensaty utraconych środków Funduszu.

Czytaj cały artykuł

Autor: Beata Dązbłaż

Źródło: niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content