RODO wymówką, by nie uzasadniać odmów dla niepełnosprawnych

RODO wymówką, by nie uzasadniać odmów dla niepełnosprawnych

Zespoły ds. orzekania o niepełnoprawności nie wyjaśniają powodów wydawanych przez siebie orzeczeń. Zasłaniają się ochroną danych osobowych i tym, że zainteresowani przedkładają orzeczenie w różnych instytucjach, które nie muszą znać stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej. To utrudnia odwołanie się do sądu. Zdaniem UODO, w wielu przypadkach RODO stało się wymówką, by nie przekazywać pewnych danych.

Z sygnałów, jakie docierają do redakcji Prawo.pl wynika, że niepełnosprawni mają duży problem z odwołaniem się od  orzeczeń powiatowych lub wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. A to za sprawą lakonicznych uzasadnień, które nie wyjaśniają powodu ustalenia określonego stopnia niepełnosprawności, braku wskazań co do potrzeb niepełnosprawnego. – Orzeczenia praktycznie są bez wyjaśnień i nie wiadomo, czego konkretnie dotyczy odmowa – skarży się jeden z rodziców niepełnosprawnego dziecka.

Nie jest to jednak pojedynczy przypadek.

– Faktycznie powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie podają szczegółów w uzasadnieniach wydawanych orzeczeń. I o ile lakoniczne uzasadnienie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zgodnego z oczekiwaniem strony nie jest problemem, o tyle przy orzeczeniu nie spełniającym tych oczekiwań już tak – potwierdza radca prawny Magdalena Januszewska, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego.

 

Cały artykuł
Autor: Grażyna J. Leśniak
Źródło: https://www.prawo.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content