Rok 2015-Perspektywa i oczekiwania rynku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Rok 2015-Perspektywa i oczekiwania rynku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Kończący się rok to zawsze okres podsumowań, ale także doskonała okazja do zaprezentowania Państwu naszych planów i zamierzeń.

Rok 2015 będzie wyjątkowy, gdyż minie 20 lat od powstania Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Już dzisiaj chcielibyśmy także zaprosić Państwa na Jubileuszową X Galę Konkursu Lodołamacze. Dołożymy starań, aby była ona szczególna pod każdym względem.

Jubileusze będą z całą pewnością okazją do wspólnego świętowania i podziękowania za to, że jesteśmy razem. Będzie to także okazja do zastanowienia się nad wyzwaniami, które czekają Organizację.

Kolejny rok będzie okresem wytężonej pracy, realizacji wielu nowych działań, inicjowania zmian prawnych, a także wsparcia merytorycznego i szkoleniowego dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Cieszy, iż z początkiem roku pracodawcy mogą oczekiwać na zmiany w prawie, które były postulowane przez naszą Organizację. 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 28 listopada 2014 r., dostosowujące ustawę o rehabilitacji do przepisów unijnych, mające zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne. Jednocześnie od 1 stycznia zmodyfikowane zostaną inne zasady uzyskiwania wsparcia finansowego na osoby niepełnosprawne, m.in. w zakresie finansowania szkoleń, czy kosztów dostosowania pomieszczeń zakładu do potrzeb niepełnosprawnych. Wprowadzone zostaną także zmiany w zakresie wyliczania tzw. efektu zachęty, który będzie zależał od wzrostu zatrudnienia ogółem, a nie jak dotychczas, od wzrostu zatrudnienia ogółem i wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Rok 2015 to wybory parlamentarne i prezydenckie. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dla przedsiębiorców nie jest to łatwy czas. Będziemy się więc starali odpowiednio go wykorzystać i zaprezentować w trakcie obu kampanii punkt widzenia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Okazją do tego będzie z pewnością Kongres zakładów pracy chronionej pod tytułem: Rehabilitacja, a nie dyskryminacja, który odbędzie się w Warszawie 4 lutego 2015 r. Celem ma być pokazanie zalet chronionego rynku pracy. Okazją będą także przygotowywane przez POPON rekomendacje w zakresie zmian obecnie obowiązujących przepisów, a także spotkania z pracodawcami w dziewięciu miastach kraju, w celu wypracowania spójnego stanowiska, dotyczącego zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach projektu Dialog społeczny. Wiemy, co trzeba zmienić w systemie stanowienia prawa i w związku z tym oczekujemy od rządu dialogu, który pozwoli wypracować kompromis w kluczowych, dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, sprawach. W szczególności będziemy wspólnie zabiegać o stabilizację prawa, odpowiednie wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie podstaw do tak oczekiwanych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W 2015 roku będziecie Państwo nadal otrzymywać nasze raporty dotyczące sytuacji firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, a także różnego rodzaju opracowania prawne. Będziemy intensywnie pracować nad przygotowaniem korzystnych dla pracodawców zmian w prawie.

W Nowym 2015 Roku życzę wszystkim Państwu powodzenia i wytrwałości w realizacji zamierzeń, a także wielu sukcesów.

Z wyrazami szacunku

Jan Zając

Prezes Zarządu Krajowego

Pobierz: Perspektywa 2015: Rok wyzwań i oczekiwań

W razie pytań proszę o kontakt:

Anna Skupień

Tel.: 502 198 977

 Facebook
LinkedIn
Skip to content