RPO Marcin Wiącek spotkał się z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudą Uścińską

RPO Marcin Wiącek spotkał się z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudą Uścińską

27 października 2021 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudą Uścińską.

Rozmowy dotyczyły współpracy w rozwiązywaniu problemów świadczeniobiorców a w szczególności beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Poruszony został też temat wstecznego kwestionowania wysokości świadczeń przez ZUS a także potrzeba reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Obie strony zadeklarowały chęć bieżącej współpracy i wymiany doświadczeń.