Rzeczpospolita: Nagrody dla odpowiedzialnych pracodawców z sercem

Rzeczpospolita: Nagrody dla odpowiedzialnych pracodawców z sercem

Laureaci konkursu „Lodołamacze” kruszą barierę negatywnych stereotypów, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością udział w życiu społecznym i zawodowym.

Dziewiętnaście firm, organizacji i osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych zdobyło nagrody i wyróżnienia w zakończonej w minionym tygodniu 14. edycji ogólnopolskiego konkursu „Lodołamacze”. „Rzeczpospolita” jest patronem medialnym konkursu, który Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a konkretnie należąca do niej FAZON (Fundacja Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych), organizuje dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Kapituła „Lodołamaczy” przyznała nagrody w sześciu kategoriach, a dodatkowo dwie nagrody honorowe. Te ostatnie, które premiują wyjątkowe działania i wyjątkowych ludzi, co roku budzą największe zainteresowanie mediów. Podobnie było i teraz, gdy statuetka Super Lodołamacza trafiła do warszawskiej restauracji Different. To jedyna w Polsce i jedna z niewielu w Europie restauracja w ciemności – obsługiwana przez niewidomych kelnerów. – Może dostrzeże nas jakiś supersponsor i pomoże nam wyjść na prostą finansowo – komentują na stronie internetowej Different dumni z nagrody pracownicy restauracji, którą prowadzi Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”. Z kolei nagrodę Lodołamacza Specjalnego kapituła przyznała Łukaszowi Malaczewskiemu, szefowi wrocławskiej Fundacji Fizjotriterapia. Follow your dreams promującej uprawianie sportu wspólnie z osobami niepełnosprawnymi.

Honorowa patronka „Lodołamaczy”, pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, podkreślała w liście do uczestników uznanie i wdzięczność dla pracodawców zatrudniającym osoby niepełnosprawne za ich prospołeczną postawę, za serce i za realne prowadzenie odpowiedzialnej polityki personalnej. Specjalny list do uczestników gali skierował też premier Mateusz Morawiecki, zaznaczając w nim, że nagroda Lodołamaczy wyznacza nowe kierunki rozwoju i nowy styl pracy, uwzględniający wrażliwość społeczną i otwarcie na tych, którzy oczekują pomocy.

Taki styl działania reprezentują nagrodzeni w trzech kategoriach pracodawcy osób niepełnosprawnych. Tytuł Lodołamacza wśród Zakładów Pracy Chronionej zdobyła siedlecka firma Tartacznictwo-Stolarstwo Ewa Rzepa. W kategorii firmy z otwartego rynku zwycięzcą została spółka Limatherm Components z Chorzowa, zaś w kategorii instytucje tytuł Lodołamacza kapituła przyznała Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Po raz kolejny przyznano również nagrodę za przestrzeń przyjazną osobom z niepełnosprawnościami – zdobyło je poznańskie kino Muza. Z kolei statuetkę Lodołamacza dla Zdrowej Firmy, która wyróżnia się dbałością o życie i zdrowie swoich pracowników, także tych niepełnosprawnych, odebrał w tym roku Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak podkreśla Józef Zając, prezes POPON, konkurs „Lodołamacze” jest pozytywnym przykładem tego, że ludzie z niepełnosprawnością mogą pracować i dobrze czują się w swoich firmach. Nadal jednak nie jest to liczna grupa; w ub. roku tylko 28,3 proc. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym było aktywnych zawodowo, z czego 26,2 proc. pracowało. Tymczasem według Fundacji Aktywizacja ok. 500 tys. osób niepełnosprawnych biernych zawodowo mogłoby wejść na rynek pracy.

Autor: Anita Błaszczak
Źródło: https://www.rp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content