Sandomierz, Gość.pl: Super Lodołamacz dla sandmierskiej Caritas

Sandomierz, Gość.pl: Super Lodołamacz dla sandmierskiej Caritas

Sandomierska organizacja została uhonorowana statuetką za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Nagroda została przyznana przez Kapitułę Konkursu Regionu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. – Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to szczególne wyróżnienie dla naszej codziennej pracy i niesienia różnorakiej pomocy osobom niepełnosprawnym. Caritas Diecezji Sandomierskiej pragnie zgodnie ze słowami określającymi zasady konkursu promować miejsca, gdzie przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich. Pamiętajmy przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni się czuć dobrze. Otrzymane wyróżnienie jeszcze bardziej motywuje nas do nieustannej pomocy świadczonej osobom samotnym, biednym i wykluczonych społecznie oraz podejmowania nowych inicjatyw na rzecz tych osób – mówił podczas gali ks. Bogusław Pitucha.

– Wszystkie podejmowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej dzieła posiadają jeden wspólny cel, którym jest pomoc drugiemu człowiekowi. Ze względu na specyfikę potrzeb każdej osoby szczegółowe cele placówek powoływanych przez Caritas są specyficzne i uwarunkowane indywidualnymi potrzebami. Dla bezdomnych jest to znalezienie schronienia i pomoc w znalezieniu pracy, podobny cel przyświeca pomocy udzielanej samotnym matkom. Dużo uwagi poświęcamy osobom chorym, starszym czy potrzebującym, udzielając im przede wszystkim pomocy doraźnej. Pomagamy tak ze dzieciom niepełnosprawnym, z których każde wymaga indywidualnego toku nauczania oraz rehabilitacji – poinformował ks. B. Pitucha.

Konkurs Lodołamacze jest organizowany od 13 lat przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i jest przeznaczony dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, czyli zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz podejmujących na ich rzecz różne inicjatywy. Nagroda jest przyznawana w wielu kategoriach oraz w kategorii specjalnej Super Lodołamacz, Lodołam Specjalny.

Zadaniem Konkursu Lodołamacze jest promowanie wszelkich inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ukazywanie postaw, które przekraczają bariery, także te związane z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością.

Autor: KS. TOMASZ LIS

Źródło: https://sandomierz.gosc.pl