Senat przyjął ustawę okołobudżetową bez poprawek. Od 1 kwietnia 2014 roku wszyscy pracodawcy otrzymają tyle samo

Senat przyjął ustawę okołobudżetową bez poprawek. Od 1 kwietnia 2014 roku wszyscy pracodawcy otrzymają tyle samo

31 marca 2014 roku przestanie obowiązywać zróżnicowanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zależności od statusu firmy, czy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Chwilę później zniknie z rynku duża część zakładów pracy chronionej. Również osoby z niepełnosprawnością będą zmuszone odnaleźć się w nowej rzeczywistości otwartego rynku pracy.

Od chwili wejścia w życie nowych przepisów do wszystkich firm będzie trafiać pomoc na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w tej samej wysokości. Jednak tylko część tych firm jest obarczona dodatkowymi obowiązkami. Wynikają one z zasad funkcjonowania na rynku chronionym. Jakie będą tego konsekwencje? Odpowiedź jest oczywista – mówi Monika Tykarska Wiceprezes POPON – Będzie to rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej i podjęcie działań pozwalających ograniczyć koszty wynikające z dodatkowych obowiązków i wysokiej koncentracji osób niepełnosprawnych. I dodaje: Zatrudniania osób niepełnosprawnych to dla wielu misja. Jednak prowadząc firmę nie można zapominać o jej wynikach finansowych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń to jedna z podstawowych zachęt do zatrudniania, to także wyrównanie konkurencyjności firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jest to szczególnie cenne narzędzie, gdy weźmie się pod uwagę kosztowne uprawnienia pracownicze czy niższą produktywność osób niepełnosprawnych.

Obniżenie poziomu dofinansowania może skutkować pogorszeniem wyników finansowych oraz odebraniem pomocy publicznej, której nie mogą otrzymywać firmy pozostające w złej kondycji finansowej. To jeszcze jedna konsekwencja zmian przyjętych przez parlament. A stąd – jak zauważa Monika Tykarska – już blisko takiej firmie do ogłoszenia upadłości i likwidacji miejsc pracy. Nie można zapominać również o tym, że firmy ze statusem zakładu pracy chronionej, ze względu na swą specyfikę, są niejednokrotnie jedynym miejscem, które nadaje się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pomagają nie tylko w rehabilitacji społecznej i zawodowej, ale także medycznej. Są szansą dla osób niepełnosprawnych na wyjście z domu, integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy rynek otwarty przyjmie te osoby w takim samym zakresie? To oczywiście jest pytanie otwarte, ale mam poważne wątpliwości, że tak się stanie.

Senat przyjął w dniu dzisiejszym ustawę okołobudżetową bez poprawek. Od kwietnia będą obowiązywać następujące kwoty dofinansowań do wynagrodzeń: 1800 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności, 1125 zł dla stopnia umiarkowanego, 450 zł dla stopnia lekkiego. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowo dofinansowanie wysokości 600 zł.

Pracodawcom oraz osobom niepełnosprawnym pozostało apelowanie do Prezydenta RP o nie podpisywanie uchwalonej ustawy lub podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która miałaby na celu złagodzenie negatywnych skutków wprowadzonych zmian.Facebook
LinkedIn
Skip to content