Skuteczna Rehabilitacja Zawodowa na Współczesnym Rynku Pracy. Bezpłatne szkolenia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Skuteczna Rehabilitacja Zawodowa na Współczesnym Rynku Pracy. Bezpłatne szkolenia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na
bezpłatne szkolenia
dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Skuteczna Rehabilitacja Zawodowa na Współczesnym Rynku Pracy.
Różne miejsca szkoleń, wiele terminów, dwa moduły szkoleniowe.
1) Osoba niepełnosprawna w środowisku pracy
2) Rekrutacja i integracja osób niepełnosprawnych

Kompendium niezbędnych informacji przydatnych  każdemu pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, który pragnie poszerzyć i usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Wszechstronny zakres szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, finansów, psychologii, marketingu, socjologii, hr tak, aby uczestnik uzyskał kompleksową wiedzę dotyczącą zatrudniania i funkcjonowania w środowisku pracy osób niepełnosprawnych. Szkolenie łączy w sobie bogatą teorię oraz  praktyczne warsztaty uwzględniające zdiagnozowane potrzeby grupy szkoleniowej. Małe grupy szkoleniowe zapewniają efektywność szkolenia i indywidualne podejście do każdego uczestnika. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mają dostęp do bieżąco aktualizowanej bazy wiedzy, gdzie prezentowane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mogą też indywidualnie zadawać pytania ekspertom i korzystać z ich bogatej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

 

Zatrudniasz osoby niepełnosprawne?

  • Obawiasz się, że przez ciągłe zmiany przepisów masz zdezaktualizowaną lub niepełną wiedzę z tej dziedziny?
  • Nie wiesz jak przeprowadzić rekrutację niepełnosprawnych pracowników i zmotywować ich do pracy?
  • Chcesz zintegrować zespół i w pełni wykorzystać potencjał niepełnosprawnych pracowników?
  • Zastanawiasz się jak wykorzystać przewagi konkurencyjne jakie daje zatrudnianie osób niepełnosprawnych?
  • Pracujesz w ZAZ i brakuje ci argumentów dla pracodawcy, że warto zatrudniać osoby  niepełnosprawne?

Zgłoś się na szkolenie!

 

Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy, eksperci Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON:

Krzysztof Kosiński – wiceprezes zarządu POPON, prawnik, wieloletni dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Praktyk, wykorzystujący 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i stosowania prawa we wspieraniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

 

 

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, trener pracy, ekspert w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarządzania środkami ZFRON. Ponad 15 lat doświadczenia szkoleniowego z zakresu tematyki związanej z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

 

 

Magdalena Łątka – mgr zarządzania i marketingu, od 2009 r. doradca zawodowy i trener, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i grupowego doradztwa oraz poradnictwa zawodowego, głównie z osobami z niepełnosprawnością, od 2013 r. również członek komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w Rzeszowie. Posiada wieloletnie i aktualne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (Fundacja FAZON, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Fundacja Aktywizacja, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Jarosławiu).

 

Natalia Pisarczyk  – doradca zawodowy, coach kariery, trenerka, mentorka dla osób poszukujących swojej drogi zawodowej oraz kreator kariery dla osób z niepełnosprawnością które chcą się odnaleźć na rynku pracy. Współpracuje od 2004 roku z fundacjami, firmami oraz instytucjami publicznymi. Wspiera kadrę zarządzającą w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, a także pracowników w zakresie rozwoju, zwiększeniu świadomości kompetencji, treningu umiejętności społecznych.

 

 

 

Tworzy indywidualny plan działania dla każdego klienta poszukującego swojej drogi zawodowej oraz pomaga mu się odnaleźć w procesie rekrutacyjnym na rynku pracy.

 

 Wybierz dogodny dla siebie termin i miejsce szkolenia oraz moduł szkolenia
(można uczestniczyć w obu modułach szkoleniowych).

 

Prześlij formularz zgłoszenia na adres:  szkolenia@fazon.pl

 

Harmonogram szkoleń:

Miasto data szkolenia – Moduł 1 data szkolenia – Moduł 2
1 Bydgoszcz 8 listopada 2022 brak
2 Białystok 23 sierpnia 2022 brak
3 Gdańsk 28 września 2022 17 stycznia 2023
4 Gorzów Wlkp. 7 luty 2023 brak
5 Kraków 16 listopada 2022 8 grudnia 2022
6 Katowice 19 października 2022 21 września 2022
7 Kielce 15 listopda 2022 23 sierpnia 2022
8 Lublin 2 marca 2023 20 września 2022
9 Łódź 6 grudnia 2022 11 października 2022
10 Olsztyn 24 sierpnia 2022 brak
11 Opole 18 października 2022 13 października 2022
12 Poznań 16 listopada 2022 28 października 2022
13 Rzeszów 17 listopada 2022 18 listopada 2022
14 Szczecin 8 lutego 2023 brak
15 Warszawa 17 stycznia 2023 13 grudnia 2022
16 Wrocław 22 listopada 2022 11 października 2022
17 Zielona Góra brak 23 września 2022

 

Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-17:00 wg następującego schematu:

9:00  –   10:30           szkolenie cz.1

10:30 – 10:45          serwis kawowy

10:45 –  13:00          szkolenie cz.2

13:00 –  13:30          lunch

13:30 – 15:30           szkolenie cz. 3

15:30 – 15:45           serwis kawowy

15:45 – 17:00          konsultacje indywidualne

 

Kameralne grupy szkoleniowe – tylko 12- 14 osób

Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • doświadczonych wykładowców – ekspertów Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON,
  • bogate materiały szkoleniowe (materiał drukowany, długopis)
  • lunch, serwis kawowy podczas szkolenia
  • możliwość korzystania z bazy wiedzy znajdującej się na stronie fazon.pl
  • możliwość zadawania pytań ekspertom przez cały czas trwania projektu

 

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Udział w szkoleniu nie jest pomocą de minimis.

Uczestnikiem szkolenie jest osoba fizyczna, dlatego w zgłoszeniu wymagane jest podanie nr PESEL. Uczestnik szkolenia musi być pracownikiem firmy lub instytucji (zatrudnienie może być na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia), w której już zatrudnione są osoby niepełnosprawne (min. 1).  Z jednej firmy lub instytucji mogą uczestniczyć w szkoleniu maksymalnie 4 osoby.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zaostrzenie się sytuacji epidemiologicznej w kraju organizator zastrzega sobie prawo organizacji ww. szkolenia w formie zdalnej – on-line.

Kontakt: Anna Sobańska tel. 52 348 63 83 mail szkolenia@fazon.pl

Program Szkolenia Moduł 1

Program Szkolenia Moduł 2

Zgłoszenie udziału

 

Więcej informacji na stronie FAZON