Spotkanie Zarządu POPON z Ministrem Pawłem Wdówikiem

Spotkanie Zarządu POPON z Ministrem Pawłem Wdówikiem

W dniu 9 grudnia odbyło się spotkanie Zarządu POPON z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem. Podczas spotkania rozmawiano o wpływie rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu  na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania, Zarząd POPON przedstawił przygotowane rozwiązania legislacyjne, które umożliwią uzyskiwanie dodatkowych środków. Minister obiecał pochylić się nad przygotowanym rozwiązaniem.

Dyskutowano również o największych zagrożeniach rynku pracy osób niepełnosprawnych, trudnościach w interpretacji przepisu o kosztach płacy. Minister przygotuje rozwiązania, która zniwelują problem.

Bardzo dziękujemy za owocne spotkanie, jesteśmy pełni nadziei, że przedstawione problemy uda się w szybki sposób rozwiązać z korzyścią zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców.