Spotkanie Zarządu POPON z Panem Krzysztofem Michałkiewiczem Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych- powołanie zespołu roboczego

Spotkanie Zarządu POPON z Panem Krzysztofem Michałkiewiczem Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych- powołanie zespołu roboczego

Dziś Zarząd POPON spotkał się z Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Przekazaliśmy Panu Ministrowi zaproszenie do Kapituły tegorocznej edycji Konkursu LODOŁAMACZE.

W czasie spotkania poruszyliśmy również ważny dla pracodawców osób niepełnosprawnych temat obecnej sytuacji związanej z wypłatami dofinansowań. Zaproponowaliśmy Panu Ministrowi powołanie zespołu, który miałby za zadanie wypracować optymalne rozwiązania legislacyjne służące poprawie przejrzystości stosowania przepisów ustawy w zakresie dofinansowań. Pan Minister zasugerował aby pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się jak najszybciej w czerwcu. POPON, reprezentując firmy członkowskie, będzie aktywnie współpracować z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób NIepełnosprawnych mając na celu wypracowanie instrumentów prawnych służących stabilności prawa, zwiększeniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i rozwoju polskich pracodawców.

W najbliższym czasie planowane jest posiedzenie Rady Krajowej POPON, na którym dyskutować będziemy o możliwych działaniach POPON w ramach pracy Zespołu.Facebook
LinkedIn
Skip to content