Sprzeczne stanowiska w sprawie sankcji za brak informacji o uldze

Sprzeczne stanowiska w sprawie sankcji za brak informacji o uldze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wskazuje, że nieprzekazanie każdemu kontrahentowi druku INF-U określającego wysokość obniżenia we wpłacie na fundusz grozi karą finansową. Pracodawcy są zdezorientowani, bo wcześniej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) twierdziło, że niewystawienie tej informacji nie jest sankcjonowane.

Pytanie do PFRON w sprawie obowiązku przesyłania przez przedsiębiorców formularza INF-U dla wszystkich klientów wystosowała Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). – Zdarza się, że z usług lub produkcji firm, które mają prawo do udzielania ulg, korzystają nie tylko zakłady pracy zobowiązane do wpłat na rzecz PFRON, ale też osoby fizyczne, a te w ogóle nie płacą należności na fundusz. Dla nich dokument o wysokości ulgi jest nieprzydatny i pracodawcy nie widzą sensu, aby tym podmiotom wystawiać druki INF-U – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.

Dodaje, że taka sytuacja dotyczy np. firm z branży ochrony, które oprócz zakładów pracy zapewniają też monitoring prywatnym domom czy mieszkaniom.

Z odpowiedzi udzielonej przez PFRON wynika, że pracodawca ma obowiązek wystawienia informacji INF-U każdemu nabywcy, który w wskazanym na fakturze terminie zapłacił za zakup. O takim obowiązku przesądza brzmienie art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.). Przepis ten nie pozwala bowiem na wybieranie, który kontrahent otrzyma formularz o uldze, a który nie. Co więcej, PFRON zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy klient we wskazanym czasie zapłaci za produkt lub usługę, a mimo to niezwłocznie lub do ostatniego dnia następnego miesiąca nie otrzyma druku INF-U, zostanie to potraktowane jako nieterminowe wystawienie informacji o obniżeniu. To zaś będzie oznaczać, że na firmę zostanie nałożona sankcja sprowadzająca się do tego, że będzie musiała wpłacić do PFRON 10 proc. kwoty ulgi, która powinna być wykazana na formularzu (chyba że taka należność nie przekroczy pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, to wtedy fundusz odstąpi od nałożenia kary).

Wyjaśnienie PFRON jest o tyle zaskakujące, że w tej kwestii w kwietniu br. wypowiedział się BON. Z podobnym pytaniem zwróciła się do niego Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). W wydanym wówczas stanowisku – o czym pisaliśmy na łamach DGP – biuro podkreśliło, że wprawdzie firma ma obowiązek wystawienia informacji o wysokości obniżenia, ale jednocześnie jeśli tego nig zrobi, to nie jest to sankcjonowane.

– Jesteśmy zaskoczeni tymi rozbieżnościami, bo pracodawcy nie wiedzą jak powinni postępować. Niemniej aby uniknąć ewentualnych kar za brak przekazania druku INF-U, firmy zamierzają wystawiać je każdemu kontrahentowi – wskazuje Edyta Sieradzka.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content