Stanowisko BON dotyczące wliczania do stanu zatrudnienia pracowników w okresie przerwy w orzeczeniu na potrzeby wystawiania ulg we wpłatach na PFRON. Korekta informacji o kwocie obniżenia i ewentualne sankcje z tym związane

Stanowisko BON dotyczące wliczania do stanu zatrudnienia pracowników w okresie przerwy w orzeczeniu na potrzeby wystawiania ulg we wpłatach na PFRON. Korekta informacji o kwocie obniżenia i ewentualne sankcje z tym związane

Pytanie POPON

Stanowisko BONFacebook
LinkedIn
Skip to content