Stanowisko BON z dnia 25.01.2017 w sprawie definicji osoby niewidomej do potrzeb sod – 17_niewidomi

Stanowisko BON z dnia 25.01.2017 w sprawie definicji osoby niewidomej do potrzeb sod – 17_niewidomi

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na Pana e-mail z dnia 1 O stycznia 2017 r. uprzejmie wyjaśnia, że informacja pt. ,,Kogo należy zaliczyć do osób niewidomych, o których mowa w art. 26a ust. 1 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) dotyczącym zwiększenia kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?” nadal umieszczona jest na stronie internetowej Biura. Można znaleźć ją wchodząc kolejno w następujące zakładki: najczęściej zadawane pytania – orzekanie o niepełnosprawności pytanie nr 7. Poniżej link do przedmiotowej informacji:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p.103,orzekanie-o-nicpelnosprawnosci.